Ciljevi udruge

Povratak struke u sustav javnog zdravstva

Dentalni tehničari su jedina struka izbačena iz zdravstvenog sustava i sustavno se uništava.

Izdvajanje iz HKDM

HKDM ne štiti dentalne tehničare, iako bi trebali imati ista prava kao i ostali članovi.

Vlastita komora

Osnivanje vlastite komore koja će zastupati i štiti prava dentalnih tehničara.

Smanjenje komorskih članarina

Primjereno komorskim članarinama ostalih zdrastvenih radnika srednje stručne spreme.

Vlastite cijene

Sudjelovanje u formiranju cijena naših usluga.

Kvalitetna produkcija radnih kadrova

Smanjenje broja škola i prestanak produkcije kadrova koje pune burzu rada.

Informiranje o pravima pacijenata

Pružanje usluga pacijentima i njihovo upoznavanje sa svim besplatnim uslugama koje su zagarantirane osnovnim(i dopunskim)zdravstvenim osiguranjem.