I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

UDRUGA DENTALNIH TEHNIČARA REPUBLIKE HRVATSKE 08.11.2022 23:28

Svi oni koji su diskriminirali dentalne tehničare dobro su osmislili kako od njih napraviti potplaćeno roblje, kako oteti plodove njihova rad i ulaganja, kako oteti pacijentima ugovorena prava iz dentalne zdravstvene zaštite i kako kontinuirano i bez ikakvih sankcija potkradati zdravstveni proračun za nerad, korist i bogaćenje doktora dentalne medicine.

Idemo redom da se shvati put i trud koji su odradili HKDM, MIZ i HZZO da bi uništili dentalne tehničare.

Dentalni tehničari su Čl.122 Zakona o ZZ iz 1993.g. definirani kao zdravstveni djelatnici i prva djelatnost SSS predviđena za ugovaranje obavljanja privatne prakse ( koncesije) Pravilnicima ( iz 1990. 1994 i 1996.g.) za obavljanje ugovornih usluga HZZO-a iz osnovnog zdravstvenog osiguranja. Samom Privatizacijom PZZ, dentalni tehničari odjednom jednostavno nestaju iz zdravstvenog sustava, djelatnosti DZ-a i tima dentalne medicine. Bačeni na slobodno tržište , bez bilo kakve mogućnosti otpora, prisiljeni su potpisati ugovore o raskidu radnog odnosa s DZ-a ( ili sporazumni raskid ili otkaz) i neugovoreni uzeti protuzakonito u zakup neopremljene laboratorije. Ali zakup nisu mogli dobiti bez ugovora i potpisa o suradnji s ugovornim doktorom dentalne medicine. Tim potpisom postaju roblje, jer doktori postaju isporučitelji dentalnih pomagala i prisvajaju 75% njihova rada i ulaganja. A ti isti doktori ne mogu imati ugovor s HZZO ako nemaju suglasnost i potpis dentalnog tehničara o suradnji, jer bez toga nisu sposobni pružiti kompletnu dentalnu zdravstvenu zaštitu i ispuniti uvjete HZZO-a o isporuci protetskih pomagala.

Tako dentalni tehničari postaju proizvođači protetskih pomagala bez kojih ugovorni doktori dentalne medicine ne mogu sklopiti ugovor o pružanju dentalne zdravstvene zaštite. Sklapanjem ugovora doktori dentalne medicine postaju isporučitelji gotovih dentalnih pomagala koje im na ruke u ordinaciju donesu dentalni tehničari. Dentalni tehničari ne dobivaju direktno sredstva za obavljenu uslugu na svoj račun, već preko ordinacije dentalne medicine. Direktna isplata sredstava na njihove račune se ne može obaviti jer nisu ugovoreni subjekti HZZO-a. Dentalni tehničari su u rujnu 2009.g Promjenom Zakona o stomatološkoj djelatnosti proglašeni izvantimskim zdravstvenim suradnicima. Ali to nije smetalo “zdravstvenoj ” Komori dentalne medicine da ih 1.04.2010 pripoji i prisili na članstvo bez mogućnosti izbora. Izmjenom i dopunom Zakona o ZZ iz 2012.g.svim dentalnim tehničarima u jedinici zakupa DZ-a bio je omogućen povratak u DZ-a, ali su taj Zakon rijetki ravnatelji ispoštovali. Ostali su se ogradili Čl.13. stavak 1. Zakona o stomatološkoj djelatnosti, gdje su dentalni tehničari definirani izvantimskim zdravstvenim suradnicima, te slijedom navedene odredbe nisu dio tima dentalne medicine. Tražeći svoja prava, godinama smo iste odgovore dobivali i od MIZ.

Dentalni tehničari pružaju zdravstvene usluge i odrađuju ugovorene radove koji se smatraju medicinskim proizvodima ( Zakon o medicinskim proizvodima iz 2008.g.), a nisu zdravstveni radnici. Odrađuju ugovorene zdravstvene usluge HZZO-a plaćene radnim nalozima HZZO-a (stotine milijuna kn.) ali sami nisu ugovoreni subjekti HZZO-a. Rade za doktore dentalne medicine, ali nisu dio tima dentalne medicine. Nisu zdravstveni radnici ali su članovi zdravstvene Komore dentalne medicine. Nisu zdravstveni djelatnici ugovoreni u Mreži javne zdravstvene službe, ali rade za dr. dentalne medicine koji su ugovoreni djelatnici u Mreži. Nisu zdravstveni djelatnici, ali su uvedeni kao zdravstveni radnici u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite. Nikada niti jedna zdravstvena struka u RH nije doživjela ovakvu protuzakonitu diskriminaciju i uništavanje radnih, ljudskih i moralnih prava i time postala ozakonjeno zdravstveno roblje kojima se otimaju plodovi njihova rada i ulaganja, kao dentalni tehničari. Dentalni tehničari su vraćeni u zdravstveni sustav Novim Zakonom o ZZ iz 2019.g, ali je to ostalo samo mrtvo slovo na papiru.

Gospodo zaustavite ovu sramnu rabotu koja služi na sramotu svima Vama koji donosite Zakone i pozivate se na Ustav. Poštujte Ustav i Zakon o ZZ iz 2019.g. uredite položaj i vratite dignitet dentalnim tehničarima i mjesto u zdravstvenom sustavu koje im oduvijek pripada.

 


II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

UDRUGA DENTALNIH TEHNIČARA REPUBLIKE HRVATSKE 08.11.2022 21:00

Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se da mjere zdrav. zaštite iz obveznog zdrav. osiguranja utvrđuje Zavod na temelju plana i programa mjera zdrav. zaštite koje donosi ministar nadležan za zdravstvo. Želi se postići racionalizacija troškova te bolja raspodjela raspoloživih sredstava i poboljšanje kvalitete usluga za osigurane osobe. Predlažu se i uvećanja sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za dentalna pomagala utvrđena listom dentalnih pomagala za osobe od 18-65 godina starosti i to tako da se uvećava postotak proračunske osnovice sa 30,07 % ( 1.000,00 kn) na 40.09 % ( 1333,00 kn), a za starije od 65 godina uvećava se postotak proračunske osnovice sa 15,03% ( 500,00 kn) na 20,04 % (670 kn).

Tvrdimo da je bilo kakvo povećanje udjela sudjelovanja pacijenata u troškovima zdravstvene zaštite nepotrebna, već da je samo potrebna bolja i racionalnija raspodijela cijene protetskih pomagala. Doktori dentalne medicine ostvaruju prihode iz hladnog pogona i glavarine cca. 27 000 kn/mj koji pokrivaju plaću doktora i sestre/asistenta. Za taj iznos doktori dentalne medicine jedini u zdravstvenom sustavu ne moraju odraditi niti jedan rad, ni jednog pacijenta, niti jednu protezu. Odrađuju samo ostatak od cca 15 000 kn/mj kroz DTP u koji spadaju preventiva, kurativa i protetika, s tim da su cijena rada i materijala dentalnog tehničara i cijena dentalnog pomagala uključeni u cijenu DTP-a. Time je protetika smanjena na trećinu od trećine, a pacijentima oteto stotine tisuća proteza godišnje. Doktori dentalne medicine su jedini doktori u zdravstvenom sustavu RH koji prisvajaju rad i cijenu rada i materijala suradnika.

HZZO – ” Za odrađeni rad i utrošeni materijal dentalni tehničar ispostavlja račun doktoru dent. med. ugovornom partneru HZZO-a, koji ga uz račun za svoj dio protetskog rada ispostavlja HZZO-u. Nakon što HZZO plati ukupnu uslugu po ispostavljenom računu, doktor je u obvezi odmah, a najkasnije u roku od 5 dana ( neke kolege ni nakon 3 godine nisu uspjele doći do sredstava za davno odrađene radove) dentalnom tehničaru platiti troškove za izrađeno dentalno pomagalo Dakle ugovoreni doktor dentalne medicine dobije 3X cijenu rada dentalnog tehničara ili 3/4 tj. 75% ukupne cijene isključivo individualnog protetskog pomagala koje je skoro u potpunosti rad, materijal i ulaganje dentalnog tehničara. Dentalni tehničar bez ikakvog ugovora ili financiranja dobije samo 1/4 ( 25%) cijene koju za taj rad plaća HZZO.

U praksi to izgleda ovako:

  • Totalna proteza = 2.743, 40 kn.
  • Dentalni tehničar – 22 faze rada-12 utrošenih materijala + mirovinsko, zdravstveno, dopunsko, režijski ( sada već 300-900% uvećani) troškovi, najam prostora, knjigovodstvo, materijal i na njega PDV (koji nam se ne vraća,) pribor, distribucija, telefon, porez na tvrtku, komorska članarina, bodovi za licenciranje, spomenička renta, kupovina skupe opreme i na nju plaćanje PDV-a, zanavljanje i servisiranje opreme = 765,76 kn.
  • Doktor dentalne medicine ( ugovoren s plaćenim hladnim pogonom, glavarinom i DTP- mjesečno minimalno 40 000 kn)- 5 faza rada – 2 utrošena materijala = 1.977,64 kn.
  • Metalna proteza = 5.649, 60 kn.
  • Dentalni tehničar – 33 faze rada – 24 utrošena materijala + mirovinsko, zdravstveno… = 1.578, 00 kn.
  • Doktor dentalne medicne, ugovoren i plaćen kroz hladni pogon, glavarinu i DTP – 5 faza rada – 2 materijala = 4.071,60 kn.

Ovim cijenama protetskih pomagala su se prije privatizacije plaćali doktori, asistenti, dentalni tehničari, doprinosi,hladni pogoni, materijali, oprema…

Početkom privatizacije doktori dentalne medicine su uz glavarine dobivali male paušalne iznose za protetske radove. Novim modelom prihodovanja PZZ Dentalne zdravstvene zaštite iz ožujka 2013.g. došlo je do sulude preraspodijele i plaćanja usluga kako je to navedeno u primjerima. Radi se o sumanutom razbacivanju zdravstvenih sredstava za nerad i prebacivanje proračunskih sredstava za pacijente u džepove i bogaćenje doktora dentalne medicine. OVA SRAMOTNA PRAKSA SE MORA ZAUSTAVITI jer oštećuje i potkrada dentalne tehničare, pacijente i cijeli zdravstveni proračun.Samo u ovom segmentu dentalne zdravstvene zaštite postoji prostor za ogromnu uštedu. Mi nudimo racionalna i pravedna rješenja. Ukoliko se ova praksa nastavi, direktno ste odgovorni za nju.

 

Saznajte više na esavjetovanja.gov.hr.