O udruzi

Zašto smo osnovali udrugu?

Udruga je osnovana radi usklađivanja, zaštite, promicanja prava, zajedničkih strukovnih interesa i ciljeva dentalnih tehničara.

Osnivanje udruge

13. siječnja 2014. u Zagrebu u Kući ljudskih prava, je osnovana Udruga dentalnih tehničara RH. Udruga je nastala kao odgovor na katastrofalno stanje struke dentalnih tehničara i okuplja već oko 150 tehničara iz cijele Hrvatske.

1997. godine privatizacijom Primarne zdravstvene zaštite, struka je izbačena iz zdravstvenog sustava čime su nam povrijeđena radna,ljudska i moralna prava. Svakom daljnjom izmjenom i dopunom Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ta se prava sve više urušavaju i struka se potpuno marginalizira.

1. travnja 2013. novim modelom ugovaranja stomatologa s HZZO-om, evidentno je da dentalni tehničari postaju nezaštićena najamna radna snaga, koja bi trebala služiti za bogaćenje određenih zdravstvenih struktura. Tim novim ugovaranjem,stomatolozima je uplaćeno 200 milijuna kuna godišnje više iz državnog proračuna u vrijeme ove velike krize, a dentalni tehničari u DZ-a, zakupu i privatnim laboratorijima ostaju bez posla.

Što čeka buduće generacije djece, koja u samom startu nemaju šanse za posao?

Ovo se mora zaustaviti. Ovo stanje potkopava državu i zdravstvo. Pacijenti sve više izdvajaju za zdravstvenu skrb, a njihova su prava sve manja i usluge sve manje dostupne. Mjerodavne institucije su odavno upoznate s ovom nepravdom, koju doživljavaju dentalni tehničari i vrijeme je da tu nepravdu isprave.

Dosta je iskorištavanja malih ljudi i besramnog bogaćenja preko njihovih leđa. Dentalni tehničari se moraju vratiti u sustav javnog zdravstva, jer NEMA POTPUNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BEZ DENTALNIH TEHNIČARA!

Kako je to moguće, kad se zna da preko radnih naloga tehničari odrade preko 150 milijuna kuna protetskih radova godišnje?

Ta sredstva bi bila dostatna za zapošljavanje preko 1100 dentalnih tehničara u zdravstvenom sustavu u kojem je zaposleno oko 100 koji nisu dovoljno iskorišteni.

Kako je moguće da se proračunski milijuni preko radnih naloga kanaliziraju u privatne ruke i time se pogoduje cvjetanju sivog tržišta?

Sve ove godine nitko nije uvažavao nastojanja naših kolega da se ta nepravda ispravi. Ulaskom HKDM dolazimo u još teži položaj, jer komora cijelo vrijeme ima monopol nad našim radom i cijenama.

HKDM ne štiti dentalne tehničare, iako bi trebali imati ista prava kao i ostali članovi. Članarine su nam jednake, ali ne i prava. Komora nije zastupala, ni pružila pravnu podršku našim kolegama koji sudskim putem traže zakonom zagarantirano pravo povratka u DZ-a.

Dentalni tehničari su jedina struka izbačena iz zdravstvenog sustava i sustavno se uništava punih 18 godina, bez prava na članstvo u sindikatu, bez pravo na odlazak na burzu rada, bez prava na fiksno radno vrijeme, bez prava na godišnji odmor, bez prava da sami sudjeluju u kreiranju cijena rada i materijala. A preko radnih naloga godišnje odrade preko 150 milijuna kuna protetskih radova. Kako je moguće da se otvaraju škole koje samo školuju kadrove za privatne interese i burzu rada?

Djelovanje udruge

Od dana osnivanja, udruga je krenula s upoznavanjem institucija s lošim položajem dentalnih tehničara, ujedno tražeći pomoć u rješavanju naših problema, kao i zaustavljanje daljnjeg propadanja struke. Dopisi su upućeni Vladi Republike Hrvatske-Ured predsjednika, ministarstvu financija, ministarstvu pravosuđa kao i ministarstvu zdravlja.Dopisi iz ministarstva pravosuđa i financija su proslijeđeni ministarstvu zdravlja, a Ured predsjednika je tražio žurno razmatranje predmeta kao izvješće o poduzetom.

Temeljem tog zahtjeva,ministarstvo zdravlja se 2 puta obraća udruzi,gdje prvi put govori o zahtjevnosti provođenja procedure prestanka rada u zakupu i svrstava nas u članak 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.Drugi odgovor govori kako će postojeće stanje pokušati riješiti kroz novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

U privitku istog dopisa,dostavlja se i odgovor ravnatelja HZZO-a, gdje se ističe:

Kako je novi način ugovaranja dentalne zdravstvene zaštite od 1. travnja 2013., usmjeren na poticanje rada i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite tako da učinkovitost i kvaliteta postanu mjerljivi i vrednovani i kao takvi potaknu doktore u njihovom daljnjem radu.

Kako je novi sustav osmišljen tako da maksimalno stimulira doktore dentalne medicine u radu preventive,koja je dugi niz godina bila potpuno zanemarena. Kako liste čekanja u dentalnoj protetici ne postoje dapače.

Da je činjenično stanje kod pojedinih laboratorija zaista loše ali su to posljedice sustava u kojem su se određeni laboratoriji našli. Od njihove želje da izađu iz domova zdravlja i uključe se u tržišnu utakmicu, do pokušaja povratka DZ-a onih, koji se u tome nisu snašli. Pojedini ravnatelj DZ-a im to omogućavaju a pojedini smatraju da bi im preuzimanje dentalnih tehničara uzrokovalo dodatne izdatke. Ta problematika nije u nadležnosti Zavoda, budući da takvu odluku donosi isključivo lokalna uprava i samouprava, odnosno ravnatelj DZ.

Rezime odgovora

Iz svih ovih odgovora razvidno je da ministarstvo zdravlja i HZZO ne žele znati o načinu izgona dentalnih tehničara iz zdravstvenog sustava,nisu upoznati s člankom Zakona o zdravstvenoj zaštiti pod koji pripadaju tehničari,kao ni o Zakonu o zdrav. zaštiti donesenom 25. siječnja 2012. potpisanog od Premijera,Predsjednika Hrvatskog sabora i Predsjednika Republike Hrvatske.

Nejasno je kako mjerodavne institucije nisu upoznate s problematikom,kad znamo da naše kolege već godinama ukazuju na sve te nepravilnosti i kršenje zakona.

Čemu da se nadaju građani republike Hrvatske kad se ne poštuju zakonski akti doneseni i potpisani od najvećih autoriteta države.