Iako očekivan, odgovor ustavnog suda je sramotan “copy – paste” teksta iz obrazloženja ranijih odluka bez konkretnih odgovora na iznesene i elaborirane prigovore u prijedlogu Udruge.

 

Ustavni sud se uopće nije očitovao zašto ne stoji prigovor da je komora osnovana bez provođenja testa razmjernosti propisanog člankom 16. Ustava, pošto zakonodavac prije donošenja Zakona nije dokazao da ne postoji neka druga mjera koja bi bila podjednako učinkovita pri ostvarenju deklariranog cilja – zaštite javnog interesa kod davanja i oduzimanja licenci za rad, stručnog nadzora i disciplinske odgovornosti zbog nepoštivanja etičkog kodeksa i pravila struke, ali s manjim opterećenjem (npr. neobvezno članstvo u strukovnim komorama ili mogućnost osnivanja više takvih komora u jednoj djelatnosti ili prenošenje javnih ovlasti komora na resorna ministarstva ili nezavisna regulatorna tijela) za članove reguliranih profesija čija su prava tim zakonima i osnivanjem takvih komora ograničena bez da su navedenim posebnim zakonima jasno i precizno propisana ograničenja prava i ovlasti takvih komora u odnosu na njihove prisilne članove, korisnike njihovih usluga.

 

Obratite pozornost na IV. Očitovanje Ministarstva zdravstva na 5. stranici pri vrhu 2. ulomak – ” Člankom 22 stavkom 14. Zakona o reguliranim profesijama i… Preostale dvije profesije dentalni asistent i dentalni tehničar su pomoćna zanimanja , koja stječu dozvolu za rad jer doktor dentalne medicine vodi tim dentalne usluge u kojem su oni članovi , a Komora provjerava… Ovdje je potvrđeno da su dentalni tehničari dio dentalnog tima, iako nas je HKDM promjenom Zakona o stomatološkoj djelatnosti (NN120/09) koji je stupio na snagu 13. listopada 2009.g u članku 13. stavku 3. Zakona proglasila izvantimskim zdravstvenim suradnicima. Tom izmjenom je HKDM od dentalnih tehničara napravila roblje na tržištu rada pretvarajući nas u najamnu radnu snagu, sluge, potrošnu robu bez radnih, ljudskih i moralnih prava.

 

HKDM je tamnica dentalnih tehničara. UDT RH će se i dalje boriti za izlazak iz te tamnice, pravilno i pravedno pozicioniranje struke unutar zdravstvenog sustava i dentalnog tima i pravedno vrednovanje našeg rada.

Preuzmite privitak