UDRUGA DENTALNIH TEHNIČARA REPUBLIKE HRVATSKE 06.11.2022 21:19

Podržavamo jako i pravedno javno zdravstvo koje će funkcionirati na dobrobit zaposlenika i pacijenata i smatramo Solidarni javni zdravstveni sustav najdragocjenijim i najhumanijim civilizacijskim dosegom.
Dentalni tehničari su kao i pacijenti kolateralne žrtve nakaradne privatizacije kojoj je samo bitan profit i kojom lobisti tajkunizacije zbog vlastitih interesa i profita uništavaju i “melju” sve pred sobom u nastojanju da se dokopaju što više novca iz Solidarnog javnog zdravstvenog sustava (koji im služi kao bankomat iz kojeg grabe kad im se i koliko prohtije), a taj cilj ne bira sredstva. Takva praksa je i dovela do urušavanja zdravstvenog sustava.

Zbog toga u potpunosti podržavamo prijedloge UHP (Udruga hrvatskih pacijenata) od 26.10.2021.g. i iznosimo ih u izvornom obliku:

  1. “Po svaku cijenu mora se sačuvati naše opće dobro – Solidarni javni zdravstveni sustav ( SJZS) jer je on najdragocjeniji i najhumaniji proizvod u povijesti civilizacije i nema alternativu. Molimo Vas, nemojte dopustiti da nas ti neki pohlepni lobisti tajkunizacije ( privatizacije) našeg općeg dobra SJZS, vraćaju u mrak privatnog zdravstva iz 19.st. u kojem je zdravlje bilo roba kao npr. cipele, odijelo ili drugo, pa ako imaš novca – kupi se i liječi, a ako nemaš novca – trpi i pati čekajući zakon biologije. To je potpuno neprihvatljivo u civilizaciji 21.st.
  2. Cijelo poslovanje u SJZS staviti javno dostupnim na internetu.
   Treba detaljno svaki račun staviti javno na internet i to za svaku lipu po plaćenim računima, za svaki pojedini račun koji se plaća iz našeg solidarnog novca putem HZZO-a. To je tehnički moguće učiniti a da se pri tome strogo poštuju sva pravila o zaštiti podataka pacijenata.
  3. Na jednom mjestu objediniti i centralizirati svu javnu nabavu za cijeli SJZS i podatke učiniti javno dostupnima na transparentan način.
  4. Zabraniti miješanje praksi i omogućiti onima koji sada miješaju prakse da biraju hoće li raditi u SJZS ili privatnom zdravstvu. Privatno zdravstvo neka se razvija privatnim kapitalom na tržištu.
  5. Depolitizirati javno zdravstvo ( kao što je to učinjeno s vojskom i policijom ). Zdravstvo je prevažno da bi bilo stranačka igračka i mjesto stranačkog uhljebljivanja.
  6. Javno na internetu prikazati kada na vrijeme i koliko država uplaćuje svojih obveza prema solidarnom HZZO.
  7. Izgraditi vlastite, državne, neprofitne tvornice generičkih lijekova koje bi imale velikog značaja po nacionalnu sigurnost pri svakoj malo većoj krizi i trajno nas riješile moguće korupcije i nepotrebne potrošnje koje su posljedice profitne proizvodnje lijekova.
  8. Osnovati neovisni specijalizirani zdravstveni USKOK koji bi se bavio isključivo solidarnim javnim zdravstvom ( tko, koliko i što radi, kako se troše solidarni novci u SJZS i slično). Na ovaj način bi potakli odgovornost svakog pojedinca ( i oboljelih i zaposlenika) u sustavu.
  9. Hitno propisati u kojim rokovima se mora dobiti svaka pojedina dijagnostička i druge usluge u SJZS. Bez jasno definiranih rokova u SJZS upitna je i dostupnost na liječenje u trenutku potreba, što može biti znak za preusmjeravanje oboljelih iz SJZS u privatno zdravstvo.
  10. Uvesti da uz otpusno pismo oboljeli mora dobiti i specificiran račun prilikom otpusta iz zdravstvene ustanove. S otpusnim pismom i tim računom oboljeli se mora javiti svom liječniku u PZZ koji mu je i izdao uputnicu za liječenje.
  11. Uvesti izdavanje računa za svaku uslugu koja se naplaćuje u SJZS ( npr. u PZZ stomatologiji, ginekologiji,.. itd.) Javno objaviti kako ti računi moraju izgledati i na taj način educirati sve nas, a onda propisati povrat poreza za usluge liječenja koje oboljeli mora plaćati u SJZS iz svog džepa. Uvođenjem povrata poreza za plaćene usluge u solidarnom javnom zdravstvu smanjila bi se siva ekonomija, a oboljeli bi bili motivirani za povrat novca itd.
  12. Pitamo Vas kako se formiraju cijene lijekova u Hrvatskoj? Na primjer, navodno je nedavno gospodin Šprajc javno iznio da je cijena lijeka Sumameda u Hrvatskoj 75 kn, u Sloveniji 61 kn, a u BIH 51 kn. ( taj podatak su mi javili, a nisam ga mogao provjeriti – ako je netočan, ispričavam se!). Pitamo Vas kako je moguće da je Sumamed skuplji u Hrvatskoj nego u bogatijoj Sloveniji? Pitamo Vas na koji način se formiraju cijene lijekova u Hrvatskoj? Predlažemo Vam da za formiranje cijena lijekova u Hrvatskoj uzmete referentne cijene lijekova u Sloveniji, Mađarskoj, BIH, Srbiji i onda formirajte cijene lijekova u Hrvatskoj.
  13. Zabraniti smanjenje trenutnih prava osiguranika HZZO-a koji imaju osnovno i dopunsko osiguranje. Za sve osiguranike HZZO-a, na načelu solidarnosti zdravstvena usluga mora biti dostupna u trenutku potrebe na zlatnom standardu, a po odluci savjesnih, odgovornih, solidarnih i humanih zdravstvenih djelatnika.

Mnogi koji poznaju poslovanje u SJZS kažu da novca , cca. 27 milijardi kn, ima dovoljno, ali se mora reformirati sustav upravljanja s tim novcem i uvesti i osobnu odgovornost na svim razinama.”

 


I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

 

UDRUGA DENTALNIH TEHNIČARA REPUBLIKE HRVATSKE 03.11.2022 20:44

Nadamo se da će ovom izmjenom Zakona o ZZ biti dentalnim tehničarima vraćeno Ustavom zagarantirano pravo na zaštitu njihovog dostojanstva; časti; slobode mišljenja i izražavanja misli; pravo na rad i slobodu rada; na zaradu dostojnu života; najduže radno vrijeme određeno zakonom; pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor; pravo njih i njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređeno zakonom i kolektivnim ugovorom. Također se nadamo da će se ovom izmjenom poštivati Čl.19 Ustava RH kojom pojedinačni akti tijela državne uprave ( MIZ) i tijela koja imaju javne ovlasti ( u ovom slučaju HKDM) moraju biti utemeljena na zakonu, a ne kršenjem tih zakona na štetu jedne zdravstvene struke koja ima registriranih preko 2000 djelatnika.

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom (NN 49/1990; NN 71/1994; NN6/1996 ) dentalni tehničari bili su prva i jedina zdravstvena struka SSS koja je u zubotehničkim laboratorijima DZ-a uz ordinacije opće medicine; ord. zubozdravstvene zaštite; ord. školske medicine; ord. zdrav.zaštite dojenčadi i školske djece; ord. zdrav.zaštite žena; ord. specijalističko – konzilijarne djelatnosti i ljekarničkih jedinica; bila predviđena za davanje u zakup na neodređeno vrijeme s tim da zakupac svake kalendarske godine zaključi ugovor s HZZO. Ove zakonske odredbe su privatizacijom jednostavno nestale, kao i dentalni tehničari koji su protuzakonito bačeni u zakup; izbačeni iz tima; bačeni na tržište rada bez ugovora s HZZO; bez opremljenih laboratorija i osnovnih uvjeta za rad; bez zagarantiranih radova; bez prava iz Kolektivnog ugovora; nejednakih prava iz mirovinskog sustava i s burze rada; bez prava na plaćeno bolovanje prvih 42 dana i godišnjih odmora; bez prava na sudjelovanje u kreiranju cijena i uvjeta našeg rada; bez prava na neposluh i neprihvaćanje protuzakonitih radnji koje oštećuju pacijente i zdravstveni proračun. Zbog svih protuzakonitih radnji koji su nas doveli u podređen i robovski položaj, iako odrađujemo radove HZZO-a vrijedne stotine miliona kn. plaćene radnim nalozima, nismo za svoj rad direktno plaćeni preko vlastitih računa, već smo plaćeni preko ugovornih ordinacija dentalne medicine i to tako da dobivamo samo 1/4 cijene protetskog pomagala koje je 4/5 rad, materijal i ulaganje dentalnog tehničara.

U Zakonu o ZZ definicija zdravstvenih djelatnika je jasna i određena za sve djelatnike u zdravstvu osim za dentalne tehničare. Iako smo Zakonom o ZZ definirani kao zdravstveni djelatnici sa završenim zdravstvenim obrazovanjem, odrađenim pripravničkim stažem i položenim stručnim ispitom, HKDM i MIZ su nas protuzakonito bez ikakvih sankcija proglasili izvan timskim zdravstvenim suradnicima – “Izmjenom i dopunom Zakona o stomatološkoj djelatnosti NN 120/2009 Čl.2.- ” U Čl.13. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: (3) Izvan timski zdravstveni suradnici su dentalni tehničari”. Ta izmjena je napravljena pola godine prije pripajanja dentalnih tehničara “zdravstvenoj” Komori, čiji članovi postajemo 01.04.2010.g. prisilno i bez znanja, samovoljom 15-tak članova bivše Udruge zubnih tehničara. Iako je prekršila sve moguće zakonske i moralne kriterije, HKDM je podnijela privatnu tužbu protiv ove udruge i njene predsjednice za kazneno djelo klevete. Udruga se već devet godina bori za uništena radna, ljudska i moralna prava dentalnih tehničara; za bolji i pravedniji položaj struke i djelatnika; protiv urušavanje i nepoštivanje prava pacijenata; prokazuje nelogičnosti; traži racionalizaciju proračunskih sredstava; prokazuje na sve nezakonitosti koje se događaju u ordinacijama i ukazuje na totalnu devastaciji dentalne struke čiji su rezultati poražavajući u odnosu na ostale članice EU.

Na Ustav i Zakon se pozivaju oni koji su ga davno prekršili na štetu jedne struke, njenih djelatnika i pacijenata. Svi oni koji kreiraju dentalnu politiku doveli su do totalne devastacije dentalne zdravstvene zaštite i oralnog zdravlja nacije, a to znači da smo iza Bugarske najgori po stanju oralnog zdravlja među ostalim zemljama članicama EU.

Nadamo se da će te ovim Zakonom ispraviti nepravdu prema dentalnim tehničarima koja traje i dan danas nakon punih 25g.

 


II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

UDRUGA DENTALNIH TEHNIČARA REPUBLIKE HRVATSKE 04.11.2022 01:06

Podržavamo uvođenje načela kvalitete i osuvremenjivanja zdravstvenih postupaka koji bi trebali naći primjenu i značaj u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti koja ne prati standarde usluga, postupaka i materijala koji se primjenjuju u EU. U Hrvatskoj još uvijek postoje ugovorene usluge koje se više ne rade a služe samo za malverzacije u ordinacijama dentalne medicine.

Revitalizacijom dentalnih laboratorija u DZ-a, dentalni tehničari se napokon vraćaju od kuda su protjerani. Dentalni laboratoriji unutar DZ-a će biti jako značajni za bržu, bolju i učinkovitiju uslugu pacijentima u ostvarivanju prava na dentalna pomagala ( sve na jednom mjestu). To će biti od velikog značaja na slabo naseljenim, depriviranim i potpomognutim područjima gdje su stariji i bolesniji pacijenti u sve većoj prometnoj izolaciji.

Povratkom dentalnih laboratorija u DZ-a, mora se uvesti dentalne tehničare u Mrežu javne zdravstvene službe za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti. Riječ je o preko 2000 djelatnika koji odrađuju stomilijunske iznose fondovskih usluga plaćenih radnim nalozima. Uvođenjem u Mrežu JZS uvidjela bi se nelogičnost, nepravilnost i potplaćenost njihovih usluga, ali i dovelo do uvođenja reda u kaos koji vlada u struci. Iako je dentalno pomagalo 4/5 rad, materijal i ulaganje dentalnih tehničara, oni dobiju samo 1/4 fondovske cijene (damping cijena) za pomagalo, a ostatak ide na nerad, nered i u džepove doktora dentalne medicine. Ovakvo plaćanje protetskih pomagala je dovelo do nemogućnosti pružanja kvalitetnih nadomjestaka, a žrtve su pacijenti. U cijelu dentalnu zdravstvenu zaštitu i u ovaj segment usluga se mora uvesti red, raščistiti sve nepravilnosti i malverzacije, jer ako se to ne dogodi, stotine milijuna kn. poreznih obveznika su bačen novac, a pacijenti i dalje ostaju žrtve. Bez boljeg vrednovanja rada dentalnog tehničara, kontrole, standardizacije usluga, proizvoda i uvođenja sankcija, loša i pogubna dentalna politika u RH neće prestati i nestati, već će se i dalje nastaviti.

HKDM je idejni kreator ( a MIZ i HZZO joj drže “skale”) loše i pogubne dentalne politike koja nas je rezultatima dovela na samo dno među ostalim zemljama članicama EU. Samo Bugarska ima gore stanje oralnog zdravlja od RH. Komora je protuzakonito izbacila dentalne tehničare iz tima; iz zdravstvenog sustava; proglasila izvantimskim zdravstvenim suradnicima; bacila ih na tržište rada s neopremljenim laboratorijima; ostavila ih bez radnih, ljudskih i moralnih prava; uvela monopol nad dentalnim tehničarima; prisilno ih uvela u komoru bez suglasnosti baze; uvela dentalnim tehničarima damping cijenu za protetska pomagala i time direktno utjecala na upitnost kvalitete pomagala; dovela do uskrate, ukidanja i kršenja prava pacijentima na usluge; stotine tisuća dentalnih pomagala otela pacijentima, a za to pripadajuća sredstva prebacila u zaradu i bogaćenje doktora dentalne medicine; uskratila djeci (pogotovo siromašnoj)prava na ortodontske aparate; omogućila pljačku poreznih obveznika, pacijeneta i zdravstvenog proračuna. Zbog svega navedenog tražimo ovom Izmjenom i dopunom Zakona o ZZ izlazak iz HKDM i pravo na osnivanje vlastite komore.

Tražimo izmjenu Čl.239 zakona o ZZ – uvođenjem nove Komore dentalnih tehničara – strukovne organizacije sa statusom pravne osobe. Odgovor Ministra izv. prof. dr.sc. Vili Beroša ( 12.svibnja 2020.g) Udruzi dentalnih tehničara RH na zahtjev ( od 13.siječnja 2020.g.) – ” Nastavno na dio Vaše predstavke koja se odnosi na izlazak dentalnih tehničara iz HKDM i osnivanju zasebne komore obavještavamo vas da, s obzirom na činjenicu kako komora dentalnih tehničara nije predviđena Zakonom o ZZ ( NN 100/18, 125/19) , isto se ne može riješiti bez prethodne promjene naprijed navedenog zakona”. Gospodo, sad je prilika i vrijeme da se donese promjena koju tražimo i na koju imamo pravo.

Tražimo izmjenu Čl. 240 Zakona o ZZ brisanjem obveznog članstva u komorama i uvođenje dragovoljnog. Komore se trebaju financirati na tržišnim osnovama i borbom za svoje članstvo, ( a ne protiv njega) privlačiti članove a njihov rad i troškovi trebaju biti javni, transparentni i podložni provjeri.

Saznajte više na esavjetovanja.gov.hr.