Živana Radić imenovana u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Objavljeno: 3. listopada 2017.

Živana Radić imenovana u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Saznajte više iz dokumenta u prilogu.

Privici

Informacije

Udruga dentalnih tehničara RH
Kralja Zvonimira 18
22320 Drniš
Mob:092/3024-348
Email:info@udt.hr
Matični broj: 4221672
OIB: 02154369392
Žiro račun OTP banka: HR8824070001100509447