Živana Radić imenovana u Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Saznajte više iz dokumenta u prilogu.