Zapisnik sa sastanka u Ministarstvu zdravstva

Objavljeno: 3. listopada 2017.

Ministarstvo je udovoljilo zamolbama UDT RH , te je 11.rujna 2017.g.u Zagrebu održan sastanak o problematici dentalnih tehničara.

Saznajte više u dokumentu i prilogu.

Privici

Informacije

Udruga dentalnih tehničara RH
Kralja Zvonimira 18
22320 Drniš
Mob:092/3024-348
Email:info@udt.hr
Matični broj: 4221672
OIB: 02154369392
Žiro račun OTP banka: HR8824070001100509447