Komunikacija kolege Kurjana i HKDM

Prije desetak dana uputio sam vam mail ali nisam dobio odgovor? Zatražio sam zaštitu Komore pošto smo mi zubni tehničari nezakonito svrstani pod odredbe čl. 215.ZZZ-i.Molim očitovanje Komore i zaštitu,te reakciju prema nadležnim institucijama.
S poštovanjem Miroslav Kurjan zubni teh. 03.02.2015

Odgovor:

Poštovani gospodine Kurjan, dent.teh.

Vezano uz Vaš e-mail dopis izješćujemo Vas niže navedeno.

Stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (150/08, 71/10, 139/10 i 22/11, u daljnjem tekstu: Zakona), propisan je institut koncesije, te su člankom 40. stavak 2. istog decidirano navedene zdravstvene djelatnosti koje se mogu obavljati na osnovi koncesije.

Unatoč činjenici da su do tada dentalni tehničari poput ostalih zdravstvenih djelatnika bili obveznici zakupa, djelatnost dentalne tehnike, naprijed spomenutim člankom nije navedena kao djelatnost koja se može obavljati na osnovi koncesije.

Člankom 215. Zakona propisano je da se zdravstvenim radnicima kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dano odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«, br. 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99, 112/00, 87/02, 150/02 i 7/03) i Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 80/07) prestaje rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije na dan proteka roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Člankom 216. Zakona, propisano je citat „ zdravstvenim radnicima kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dano odobrenje ministra za rad u jedinicama zakupa domova zdravlja na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«, br. 6/96., 29/97., 1/98., 45/99., 121/99., 112/00., 87/02., 150/02. i 7/03.) i Pravilnika o uvjetima i postupku za davanje u zakup dijelova domova zdravlja i ljekarničkih zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 80/07.) i to za obavljanje djelatnosti za koje se ne daje koncesija sukladno članku 40. stavku 2. ovoga Zakona, istekom roka iz članka 215. ovoga Zakona, obavljati tu djelatnost sukladno ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom.

Slijedom navedenog Komora je u mnogo navrata tražila pojašnjenje Zakona vezano uz pravni status dentalnih tehničara, odnosno tražila da se im se pravno regulira mogućnost korištenja prostora doma zdravlja uz obračun i naplatu najamnine po povoljnijim cijenama, a ne prema tržišnim cijenama. Također je od strane Komore predloženo da Ministar zdravlja određuje najviši mogući iznos najamnine te na taj način zaštiti zdravstvene djelatnike koji će nastaviti obavljati privatnu praksu u prostorijama domova zdravlja.

U tijeku razjašnjenja naprijed navedenog, Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti „ Narodne novine“ broj: 154 od 24. prosinca 2014. ponovno je prolongiran rok za prestanak rada u privatnoj praksi zakupom Zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 215. i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 71/2010) – najkasnije do 31. prosinca 2015.

U svrhu rješavanja statusa dentalnih tehničara te njihovih problema koji traju već godinama kao posljedica nejasnih zakonskih odredbi koje se različito tumače i primjenjuju u različitim županijama, pri Hrvatskoj komori dentalne medicine osnovano je Povjerenstvo za dentalne tehničare u zakupu.

Unatoč iznimnom angažmanu Komore, predstavnika Vašeg strukovnog razreda i navedenog Povjerenstva, pitanje vezano uz pravni temelj ostanka dentalnih tehničara u prostoru domova zdravlja nije do kraja razjašnjeno te se nadamo da će najavljene izmjene i dopune propisa iz zdravstva navedeno regulirati na za Vas povoljan način.

S poštovanjem,

Ines Miljković Čaldarović

Odgovor (Kurjan Miroslav)

Zahvaljujem na odgovoru ali odgovorom nisam zadovoljan.Svaki puta kada se obratim Komori dobijem isti odgovor-intenzivno radimo na tome,poslali smo upit tamo i tamo,ali nikada se pitanje ne riješi i tako godinama.Odgovorili ste mi i da Povjerenstvo radi na rješavanju problema povratka u domove zdravlja.Kontaktirao sam neke članove Povjerenstva koji su mi odgovorili da nakon konstituiranja više nikada nisu imali nikakve aktivnosti niti ih je tko bilo što konzultirao.Bez obzira što je bilo dogovoreno da će Povjerenstvo intenzivirati rješavanje toga problema zbog čega je bio angažiran i odvjetnik g.Samardžija kojega više nitko od tada nije kontaktirao.
Pitam se kakva je to zaštita koju nam je po Statutu dužna pružiti Komora?
S poštovanjem,
Kurjan Miroslav

Zahtjevi za hitni saziv Povjerenstva

Poštovani Predsjedniče HKDM , gospodine Pezo !
Iznenađena sam i ogorčena odgovorom Komore, kolegi Kurjanu. U tom odgovoru se navodi da je Komora u mnogo navrata tražila pojašnjenje Zakona vezano uz pravni status dentalnih tehničara, odnosno tražila da im se pravno regulira mogućnost korištenja prostora DZ uz obračun i naplatu najamnine po povoljnijim cijenama, a ne po tržišnim.
Gospodine Pezo, pravno rješavanje prostora nije isto što i pravno rješavanje statusa dentalnih tehničara.Povjerenstvo je formirano za rješavanje povratka dentalnih tehničara u DZ ,a ne u njegove zidine. Očito je sve ono što ste nam obećavali samo farsa i dobijanje na vremenu kako bi pronašli način za ” konačno rješenje” zakupaca.
Povjerenstvo za rješavanje problematike zakupaca se sastalo 19.rujna 2014.g. prvi i jedini put. Mi kao izabrani predstavnici kolega nismo nikad više kontaktirani, kao ni odvjetnik Samardžija. Neki članovi tog Povjerenstva su ujedno i članovi Udruge dentalnih tehničara RH, koja se bori protiv ovakvog “konačnog rješenja” zakupaca od strane Komore i Ministarstva. Kuloarske priče, kao i dopis upućen kolegi Kurjanu, jasno pokazuju stav Komore. Nevjerojatno je kako Komora nema sluha za ovu agoniju koju prolaza dentalni tehničari, ali zato ima sluha za uvođenje botoksa u djelokrug stomatologije. Očito je za zakupce ipak ostalo nešto sa zapada, a to je ” konačno rješenje”.
Mi, članovi Povjerenstva izabrani od kolega inzistiramo da Komora što prije sazove Povjerenstvo jer ne želimo da nas potpisujete za bilo kakve radnje u kojima ne sudjelujemo i za koje ne znamo, a pogotovo ne one koje su suprotne našoj borbi i koje idu protiv dentalnih tehničara. Molim Vas da mi odgovor koji želite dostavite pisanim putem, tako da kolege imaju uvid u ovo što se događa. Molim Vas što hitnije očitovanje.

S poštovanjem,
Živana Radić