VAŽNO:

  1. Krajnji rok za dostavu izjava je 30.lipnja 2019.g.
  2. Ako izjavu šaljete poštom, obavezno je poslati uz povratnicu
  3.  Ako izjavu predajete osobno u DZ-a, napišite je u 2 primjerka i predajte na protokol. 1 primjerak ostaje DZ-a, a na 2. koji ostaje vama moraju udariti pečat, potpis i datum predaje.