Izjava za zakupce koji žele nastaviti obavljati privatnu praksu u prostoru zakupa

Objavljeno: 8. veljače 2019.

Važno:

  1. ako zahtjev  šaljete poštom, obavezno ga poslati uz povratnicu
  2. ako  zahtjev predajete osobno u DZ-a, napišite ga u 2  primjerka i predajte na protokol. Prvi primjerak ostaje DZ-a, a drugi koji ostaje vama moraju udariti pečat, datum i potpis

Sve daljnje radnje su pojašnjene u samom članku Zakona.

Privici

Informacije

Udruga dentalnih tehničara RH
Kralja Zvonimira 18
22320 Drniš
Mob:092/3024-348
Email:info@udt.hr
Matični broj: 4221672
OIB: 02154369392
Žiro račun OTP banka: HR8824070001100509447