PREDMET:    Zamolba za sudjelovanje predstavnika UDT RH u radnoj  skupini za izradu  Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Poštovani,

Privatizacijom Primarne zdravstvene zaštite 1998.g,  dentalni tehničari su jedina struka izbačena iz zdravstvenog sustava. Postajemo roblje na tržištu rada, bez radnih, ljudskih i moralnih prava.  Naše usluge su ugovorene u zdravstvenom osiguranju, te smo  neophodni  i nezaobilazni faktor u pružanju  stomatološke zdravstvene zaštite. Nedopustivo je da su u sustavu ugovorene usluge dentalne protetike za koje se godišnje izdvaja preko 500 milijuna kn. a nisu ugovoreni pružatelji tih usluga –dentalni tehničari. Udruga ukazuje na sve malformacije koje zbog neuređenog i diskriminatornog položaja dovode do pljačke zdravstvenog i državnog proračuna , pacijenata, cvjetanja sive zone, i netransparentnog poslovanja.

Kreator ovakve  politike  je bila Stomatološka Komora, koja je sudionik svih izrada  Nacrta i izmjena Zakon o zdravstvenoj zaštiti, ali kroz sve ove godine nije promijenila naš položaj, iako smo njeni članovi od 2010.g.

S ciljem rješavanja neravnopravnog položaja dentalnih tehničara  i prijedloga za velike uštede proračunskih sredstava u obavljanju naše djelatnosti, molimo Vas , da omogućite sudjelovanje predstavnika UDT RH u radnoj skupini pri izradi Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštit.

S poštovanjem !

Predsjednica UDT RH
Živana Radić