Važno:

  1. ako zahtjev  šaljete poštom, obavezno ga poslati uz povratnicu
  2. ako  zahtjev predajete osobno u DZ-a, napišite ga u 2  primjerka i predajte na protokol. Prvi primjerak ostaje DZ-a, a drugi koji ostaje vama moraju udariti pečat, datum i potpis

Sve daljnje radnje su pojašnjene u samom članku Zakona.