Poštovane kolege!

Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, prvi put od samostalnosti
Hrvatske, dentalni tehničari postaju priznata zdravstvena djelatnost.
Od 1. siječnja 2019., kada novi Zakon stupa na snagu

DENTALNI TEHNIČARI SU ZDRAVSTVENI DJELATNICI
PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – (Zakon o
zdravstvenoj zaštiti NN 100/ 2018 ).

Napokon je ostvaren jedan od naših najvažnijih zacrtanih ciljeva. Sada
kao priznati zdravstveni djelatnici, krećemo u borbu za pravilno i pošteno
vrednovanje našeg rada i ukidanje monopola HKDM nad našom strukom i
djelatnosti. HKDM nas je privatizacijom izbacila iz zdravstvenog sustava i
od nas stvorila roblje na tržištu rada. U 5 mukotrpnih godina udruga je to
napokon promijenila, iako nas je Komora konstantno opstruirala i
nastojala “ razbiti“. Moramo promijeniti svijest onih koji smatraju
ispravnim prisvajanje plodova našeg rada. Takvo razmišljanje je puna dva
desetljeća ukorijenjeno u mentalni sklop najbrojnijih članova Komore.
Takvo razmišljanje je dovelo do devastacije i kaosa u struci, a doktorske
socijalističke manire sive zone pretvorilo u parametar ponašanja . To se
nije dogodilo ni jednoj zdravstvenoj struci osim dentalnim tehničarima.
Vrijeme je da se ta za nas pogubna praksa zaustavi.
Neka Bog i dalje blagoslovi naš težak put istine i pravde i našu borbu za
bolji položaj svih dentalnih tehničara u “Lijepoj našoj“.
“SVOM SVOJOM SNAGOM UKLJUČI SE U BITKU I ZADRŽI SVOJE SRCE U
MIRU STOPALA GOSPODNJIH“.
S vjerom i nadom u ostvarenje preostalih zacrtanih ciljeva, želimo svima

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I SRETNU NOVU
2019. GODINU !

UDRUGA DENTALNIH TEHNIČARA RH