Udruga traži prijem na razgovor u HZZO

Objavljeno: 12. rujna 2018.

Na sastanku  Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju ( 17.srpnja 2108.g.), Živana Radić je iznijela problematiku djelatnosti dentalnih tehničara. Doktorski lobi i HKDM su nas  izbacivanjem iz zdravstvenog sustava  svrstali u proizvođače dentalnih pomagala. Doktori  ugovaranjem s HZZO   postaju privatnici ( plaćeni sredstvima poreznih obveznika)  priznati kao isporučitelji dentalnih  pomagala. Postaju preprodavači naših usluga. Zahvaljujući HKDM koja je napravila ovakvu sramotnu konstrukciju,  koja određuje cijene naših usluga i nama pripadajućeg udjela, postali smo roblje na tržištu rada i poligon za bogaćenje doktorskog staleža. . Stotine milijuna naših kuna ( od privatizacije je riječ o milijardama kn.) se godišnje slijeva u džepove doktora, a mi se svakodnevno borimo za opstanak i egzistenciju. S ciljem zaustavljanja ovakve  sramotne prakse koja pljačka dentalne tehničare, zdravstveni proračun, pacijente i  porezne obveznike, tražimo razgovor s predstavnicima HZZO-a.

Privici

Informacije

Udruga dentalnih tehničara RH
Kralja Zvonimira 18
22320 Drniš
Mob:092/3024-348
Email:info@udt.hr
Matični broj: 4221672
OIB: 02154369392
Žiro račun OTP banka: HR8824070001100509447