Izjava za zakupce koji se žele vratiti u Dom zdravlja

Objavljeno: 22. siječnja 2019.

VAŽNO:

  1. Krajnji rok za dostavu izjava je 30.lipnja 2019.g.
  2. Ako izjavu šaljete poštom, obavezno je poslati uz povratnicu
  3.  Ako izjavu predajete osobno u DZ-a, napišite je u 2 primjerka i predajte na protokol. 1 primjerak ostaje DZ-a, a na 2. koji ostaje vama moraju udariti pečat, potpis i datum predaje.

Privici

Informacije

Udruga dentalnih tehničara RH
Kralja Zvonimira 18
22320 Drniš
Mob:092/3024-348
Email:info@udt.hr
Matični broj: 4221672
OIB: 02154369392
Žiro račun OTP banka: HR8824070001100509447